ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρουσιάστηκε στο ΕΒΕΧ η Ενιαία δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ- Καινοτομώ» παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Κ. Φωτάκη.

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο το πρωί της Παρασκευής 28 Απριλίου η παρουσίαση της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ- Καινοτομώ».

Την ενημερωτική εκδήλωση διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων.

‘Όπως επισημάνθηκε από τους ομιλητές, η δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  προωθεί τη σύνδεση της ‘Eρευνας και της Kαινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η δράση προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με προϋπολογισμό ύψους 280 εκ.€ .

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να φιλοξενούμε στο Επιμελητήριο τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, γνωστό μας καθηγητή και πρώην πρόεδρο του ΙΤΕ  κ. Κώστα Φωτάκη με τους συνεργάτες του.

Η συγκεκριμένη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας του εκπαιδευτικού-ερευνητικού τομέα, του συμπλέγματος γνώσης όπως λέμε, με την εγχώρια-ντόπια επιχειρηματικότητα.

Το Επιμελητήριο Χανίων συνέχισε ο κ. Μαργαρώνης προωθεί και υπηρετεί συντονισμένα την συνεργασία των φορέων γνώσης με την επιχειρηματικότητα διότι πιστεύει, ότι μόνο μέσω της υιοθέτησης καινοτομίας και την ένταξη υψηλών προδιαγραφών ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις μας μπορούμε να καταστούμε πιο ανταγωνιστικοί και τελικά βιώσιμοι ως επιχειρήσεις, ως οικονομία και ως κοινωνία. Μας ενδιαφέρει, και ενδιαφέρει όλους μας, είπε κλείνοντας, η καινοτομία και η εξ αυτής επιπλέον ανταγωνιστικότητα να δημιουργηθεί και να αποδώσει στη Κρήτη και τελικά να ωφελήσει την ντόπια οικονομία και κοινωνία.

10 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΩΤΑΚΗ-ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ

2

Στο μεταξύ στο περιθώριο της εκδήλωσης ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ.Φωτάκη τον ειδικό Επιστημονικό του Σύμβουλο κ. Χουρδάκη και τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου κ.Ψαρουδάκη. Ο κ.Μαργαρώνης ενημέρωσε, για τις δράσεις του ΕΒΕΧ στον τομέα της καινοτομίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, για τη καλή συνεργασία και την διασύνδεση του Επιμελητηρίου με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κρήτης, για τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων του νησιού στο Περιφερειακό συμβούλιο έρευνας καινοτομίας και για την διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων καινοτομίας μέσω της Αναπτυξιακής Κρήτης στην οποία ο κ.Μαργαρώνης είναι ως γνωστόν πρόεδρος.

Τέλος, ο  πρόεδρος του ΕΒΕΧ παρέδωσε στον κ.Φωτακη την πρόταση των τεσσάρων Επιμελητηρίων για την σύσταση «Επιταχυντή νέας και καινοτομικής Επιχειρηματικότητας στη Κρήτη» ο οποίος θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών .

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Να σημειωθεί ότι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων, ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι προτάσεις θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται στις κατηγορίες:

α) Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

β) Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς,

γ) Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» θα ολοκληρωθεί σε τρεις κύκλους και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΑΚ.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) ορίσθηκε για τον Α’ κύκλο, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στους δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr).