ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκδήλωση για την απασχόληση στο ΕΒΕΧ.

Δυνατότητες εργασίας & Απασχόλησης στα Χανιά – Προγράμματα Απασχόλησης” τo θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 5 Απριλίου στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ. Την εσπερίδα διοργάνωσε ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, την Ένωση Ξενοδόχων και τον ΟΑΕΔ.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης αναφέρθηκε στην σημασία της αναβάθμισης των Επιμελητηρίων ώστε να έχουν πιο ενεργό ρόλο σε θέματα ανάπτυξης και εργασίας ενώ δήλωσε ότι το Επιμελητήριο θα μπορούσε να έχει ενεργητικότερο ρόλο στη λειτουργία ειδικού γραφείου στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά ο κ. Μαργαρώνης είπε:

«Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων το οποίο εκπροσωπώ, είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα Επιμελητήρια, καθώς λειτουργεί συνεχώς εδώ και 84 χρόνια, και αντιπροσωπεύει περίπου 17.000 επιχειρήσεις.

Το Επιμελητήριο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), και αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Χανίων, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά δεν επιχορηγείται από το κράτος, ούτε επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα δε με το Νόμο 3419/2005, σκοπός του Επιμελητηρίου Χανίων είναι, μέσα στα όρια της περιφέρειας του,  “η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής”.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, υλοποίησε με τα πενιχρά του μέσα,  πληθώρα δράσεων προώθησης και στήριξης της τοπικής επιχειρηματικής δράσης, όπως η διοργάνωση θεματικών επιχειρηματικών ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης, επιχειρηματικών συναντήσεων και αποστολών, η υποστήριξη της συμμετοχής των τοπικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, και η συνδιοργάνωση μαζί με άλλους τοπικούς φορείς εκδηλώσεων στήριξης και προβολής της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Αποτελεί βαθύτατη μας πίστη είπε ο κ. Μαργαρώνης  ότι η στήριξη της απασχόλησης περνά μέσα από την προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς αυτές συμβάλουν καταλυτικά στην δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Συνεπώς για το Επιμελητήριο Χανίων αποτελεί διττό στόχο τόσο η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας όσο και η στήριξη της τοπικής απασχόλησης.

Απαιτείται όμως περαιτέρω θεσμική ενδυνάμωση και όχι υποβάθμιση των Επιμελητηρίων, έτσι ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, αλλά και την λειτουργία των υφιστάμενων επιχειρήσεων- μελών τους άμεσα και αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο, και εν τέλει να συμβάλουν στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης αλλά και στην διατήριση των υφιστάμενων.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΡΟΛΟΣ

Στο πλαίσιο λοιπόν μιας ουσιαστικής αναβάθμισης των Επιμελητηρίων, θα έβλεπα  τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ ότι θα μπορούσε το Επιμελητήριο Χανίων να διαδραματίσει ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στα ακόλουθα:

1.Λειτουργία εντός του Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με το τοπικό ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, ειδικού Γραφείου Στήριξης της Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας, με σκοπό την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Επαγγελματικού  & Επιχειρηματικού  Προσανατολισμού  προς:

•τους άνεργους οι οποίοι επιθυμούν να εξεύρουν εργασία ή να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα

•τους υφιστάμενους επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να εξεύρουν εργαζόμενους, αλλά και να διαφοροποιήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα

2.Υποστήριξη των νέων για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με τοπική προστιθέμενη αξία, και με σκοπό την κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς, αλλά και την αξιοποίηση των τοπικών ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, (κάτι το οποίο δεν επιτυγχάνεται μέχρι στιγμής με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα).

3.Υποστήριξη στον τοπικό ΟΑΕΔ και των τοπικών ΕΠΑΛ για την σχεδίαση και υλοποίηση νέων προγραμμάτων μαθητείας, με στόχο την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στην εξεύρεση των απαραίτητων πολύ μικρών επιχειρήσεων για την από κοινού υποδοχή και εκπαίδευση μαθητευομένων, όπως προβλέπει η τελευταία Υπουργική Απόφαση για νέο Πλαίσιο Ποιότητας για την Μαθητεία.

4.Ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στην καταγραφή των τοπικών αναγκών κατάρτισης του επιχειρηματικού δυναμικού της περιοχής, αλλά και συμμετοχή  στην σχεδίαση των απαραίτητων προγραμμάτων της αρχικής αλλά και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όπως προβλέπει πάλι η τελευταία Υπουργική Απόφαση  για το νέο Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση.

Το Επιμελητήριο Χανίων  μπορεί και επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά στην συγκρότηση Τοπικής Σύμπραξης για την Μαθητεία, λειτουργώντας στις εγκαταστάσεις του ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.

Αυτές είναι οι απόψεις μου για τον ρόλο του Επιμελητηρίου Χανίων τόνισε κλείνοντας ο κ. Μαργαρώνης, στην προώθηση και στήριξη της τοπικής απασχόλησης. Θα ήθελα λοιπόν να δηλώσω δημοσίως ότι στηρίζουμε και χαιρετίζουμε την όποια προσπάθεια σύνδεσης της απασχόλησης, της κατάρτισης με την επιχειρηματικότητα, όπως η  συγκεκριμένη πρωτοβουλία».

2