ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας|Παρουσιάστηκε στο ΕΒΕΧ ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος παρουσιάστηκε σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε το  απόγευμα της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου στο Επιμελητήριο Χανίων με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Λόη Λαμπρινίδη.Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Χανίων, το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο (Τμήμα Δυτ. Κρήτης).Στόχος του Υπουργείου Οικονομίας όπως είπε ο ομιλητής είναι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη να συνοδεύονται με αύξηση της απασχόλησης.

Επεσήμανε, πως ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και μάλιστα μεγάλη τμήμα των αιτήσεων αφορά σε εταιρείες που ήδη λειτουργούν με κερδοφορία και επιθυμούν να επεκταθούν.

Ο κ.Λαμπρινίδης ανέφερε επίσης  πως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αφορά πρωτίστως σε επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς για τις ξένες επενδύσεις υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο των fast track επενδύσων όπου και εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον με αιτήσεις για επενδύσεις συνολικού ύψους ενός δις ευρώ.

‘Όπως επισημάνθηκε μεταξύ άλλων στην διάρκεια της εκδήλωσης επιλέξιμες θεωρούνται υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που πρόκειται να υλοποιήσουν ένα από τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρία, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.