ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ευχαριστήρια επιστολή προέδρου ΕΒΕΧ στον πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Προς
Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλη Διγαλάκη

Κοινοποίηση
Καθηγητή ΜΠΔ Νικόλαο Ματσατσίνη

Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη δυνατότητα που δώσατε στο Επιμελητήριο Χανίων να συμμετάσχει στην επιτροπή αξιολόγησης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που παρουσιάστηκαν και κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Seeding Ideas Harvesting the Future».
Αυτό προάγει την συνέργια Πολυτεχνείου Κρήτης με το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο της συμφωνηθείσης συνεργασίας με τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος
Γιάννης Μαργαρώνης