ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο ΕΒΕΧ | Ενημέρωση για την πιστοποίηση επαγγελμάτων

Ενημέρωση για το ρόλο της πιστοποίησης και την λειτουργία του Διεπιμελητηριακού φορέα πιστοποίησης διοργάνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουνίου 2016 το Επιμελητήριο Χανίων με ομιλητή τον κ. Άγγελο Τόλκα διευθυντή του προαναφερόμενου φορέα που έχει συσταθεί από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.
Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης, μέλη της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου και πρόεδροι επαγγελματικών συλλόγων και σωματείων του Ν. Χανίων.
Στους λόγους που η ΚΕΕΕ επέλεξε να προχωρήσει στην Πιστοποίηση Προσώπων (Επαγγελματιών / Εργαζομένων) μέσα από διεθνή πρότυπα αναφέρθηκε ο ομιλητής τονίζοντας ότι “αυτό έγινε για να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εντοπίζονται στην Ελλάδα, για να στηριχθεί το Άνοιγμα επαγγελμάτων / περισσότερες ευκαιρίες για πρόσβαση στην επαγγελματική αγορά, επειδή υπάρχουν Ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για εξειδίκευση, για την αποφυγή γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση διαδικασιών και για να αξιοποιηθεί η ίδια η φύση των προτύπων ποιότητας.

Η πιστοποίηση βασίζεται στις οικονομικές εξελίξεις, τις ανάγκες της αγοράς και την επαφή με την οικονομία. Τα ευέλικτα συστήματα πιστοποίησης παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη των επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς, γιατί αποτελεί μια νέα δραστηριότητα για τα Επιμελητήρια / Νέος ρόλος σε νέες εποχές.”
Αναφορικά με το γιατί η ΚΕΕΕ αποφάσισε να λειτουργήσει φορέα πιστοποίησης προσώπων ο κ. Τόλκας είπε ότι:
• Τα Επιμελητήρια διεκδικούν εχέγγυα αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας και ποιότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο στην αποστολή της ταιριάζει η λειτουργία ενός φορέα πιστοποίησης.
• Η γνώση της αγοράς και των δυνατοτήτων συγκεκριμένων επαγγελμάτων τους δίνει όλα τα πλεονεκτήματα για να αναπτύξουν τον τομέα της πιστοποίησης επαγγελματιών.
• Η λειτουργία ενός Φορέα Πιστοποίησης σε επίπεδο ΚΕΕΕ καλύπτει την ανάγκη για την αντιπροσωπευτικότερη δυνατή συμμετοχή – Δημιουργία μεγάλων σχημάτων- συντονισμό των ενεργειών σε εθνικό επίπεδο.
• Η διαδικασία δημιουργίας σχήματος πιστοποίησης δίνει τη δυνατότητα προστασίας ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος.
• Υπάρχει μεγάλο πεδίο δράσης και πρωτοβουλιών που κάθε επιμελητήριο θα επιλέξει. Για παράδειγμα είπε, κάτοχος του σχήματος πιστοποίησης μπορεί να είναι κάθε επιμελητήριο. Κάτοχος σημαίνει ότι αυτός καθορίζει, τροποποιεί, επικαιροποιεί και διαχειρίζεται γενικώς το σχήμα πιστοποίησης. Επίσης μπορεί να ορίσει και τα οικονομικά δικαιώματα που θα λαμβάνει στην πιστοποίηση κάθε προσώπου.

Ο Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης – ΔΙΦΟΠ
Ο φορέας ονομάζεται “Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης/ ΔΙ.ΦΟ.Π)” και έχει ως βασικό σκοπό την πιστοποίηση πρόσωπων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 17024:2012.
• Η πιστοποίηση προσώπων κατά ISO17024 είναι μια μορφή αναγνώρισης της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης που ξεπερνάει προβλήματα σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση. Η ΚΕΕΕ μπορεί να γίνει φορέας μέγιστης δυνατής αναγνώρισης της πιστοποίησης προσώπων και ουσιαστικά της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων σύμφωνα με τα προσόντα που έχει αποκτήσει μέσα από την εμπειρία, την επαγγελματική του πορεία ή την κατάρτιση ένας επαγγελματίας.
• Ο ΔΙ.ΦΟ.Π λειτουργεί αυτόνομα με δική του νομική μορφή (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) και βρίσκεται στην προετοιμασία να διαπιστευθεί ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης /ΕΣΥΔ σε πεδία που αναδεικνύονται από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Διαδικασία πιστοποίησης και λειτουργίας ΔΙΦΟΠ
• Ανάπτυξη προτύπου / σχήματος πιστοποίησης
Επιλέγεται από τα Επιμελητήρια τα αντικείμενο / επάγγελμα γύρω από το οποίο θα υπάρξει η δημιουργία ενός σχήματος πιστοποίησης. Αυτό έχει δύο βασικά μέρη.
1. Προώθηση προτύπων μετά τη δημιουργία τους για την εφαρμογή και χρήση τους όπου υπάρχει ενδιαφέρον ή ανάγκη με βάση την αξιολόγηση από τα επιμελητήρια. Στόχος είναι το κάθε σχήμα πιστοποίησης / σχήμα επαγγέλματος να καθιερώνεται από την αγορά και όχι από κανόνες.
2. Η καθαυτού διαδικασία πιστοποίησης από τον ΔΙΦΟΠ.
o Εκπαίδευση (η οποία δεν μπορεί να γίνει από τον ΔΙΦΟΠ αλλά από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς ή επιμελητήρια ή ό,τι τα ίδια θα επιλέξουν)
o Πιστοποίηση (εξετάσεις, παρακολούθηση συγκεκριμένου προγράμματος ή αριθμού ωρών, πρακτική άσκηση κλπ)