ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η νέα σύνθεση της Δ.Ε. του ΕΒΕΧ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χανίων με απόφασή του προέβη στην αντικατάσταση του Β’ Αντιπροέδρου κ. Μιχάλη Χαιρετάκη από τον κ. Νεκτάριο Ψαρουδάκη και του Οικονομικού Επόπτη κ. Ιωάννη Στριλιγκά από τον κ. Βασίλειο Καλοτεράκη.
Ως εκ τούτου η νέα σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής έχει ως εξής :
Πρόεδρος : Ιωάννης Μαργαρώνης
Α’ Αντιπρόεδρος : Χρήστος Μυλωνάκης
Β’ Αντιπρόεδρος : Νεκτάριος Ψαρουδάκης
Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Πατεράκης
Οικονομικός Επόπτης : Βασίλειος Καλοτεράκης