ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από τη ΔΕΗ | Νέο πρόγραμμα διακανονισμών εξόφλησης οφειλών

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του για την νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ ΑΕ, και τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο έγινε προ ημερών στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων από τον Γενικό Διευθυντή Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ Λάζαρο Καραλάζο, την Διευθύντρια κλάδου νησιών Ευθυμία Τσόγκα και την Διευθύντρια πωλήσεων Παλάσα Αμανατίδου. Εκ μέρους του ΕΒΕΧ παρευρέθηκε ο κ. Γιάννης Στριλιγκάς, Οικονομικός Επόπτης της Δ.Ε. του φορέα και υπεύθυνος βιοτεχνικών θεμάτων.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ στις 8 Ιουνίου 2015 με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανασυγκρότησης και τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ.κ. Λαφαζάνη και Παναγιωτάκη αντίστοιχα, είχε ζητήσει επείγουσα ρύθμιση με πολλές δόσεις για τις επιχειρήσεις που οφείλουν στη ΔΕΗ, ακολουθώντας το πλαίσιο ρυθμίσεων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.
Έτσι, με στόχο τη μέγιστη κατά το δυνατό στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, το Δ.Σ. της ΔΕΗ, εξαντλώντας τα οικονομικά περιθώρια της Επιχείρησης, αποφάσισε ομόφωνα τη θέσπιση νέου προγράμματος διακανονισμών, με το οποίο καθιερώνονται εξαιρετικά ευνοϊκοί όροι ρύθμισης για την εξόφληση των συσσωρευμένων οφειλών.
Για την εξόφληση των οφειλών προβλέπονται τα εξής :
• Μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις σε συνάρτηση με το ύψος της οφειλής και την κατάσταση του οφειλέτη για τους οικιακούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (πλην των εποχιακών). Με το ισχύον πρόγραμμα προβλέπονταν 8 δόσεις μεσοσταθμικά για τους οικιακούς και τις μικρές επιχειρήσεις και 4 έως 6 δόσεις για τις μεσαίες και μεγάλες.
• Υποδιπλασιασμός της προκαταβολής, από 20% σε 10%.
• Πολυάριθμες δόσεις (40 έως 60) για τους ευάλωτους καταναλωτές, όπως δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, άτομα με αναπηρία κλπ.
• Προκαταβολή από 10% και από 8 μέχρι 18 δόσεις για τις εποχιακές (τουριστικές) επιχειρήσεις, συναρτήσει της συνέχειας λειτουργίας τους.
• Παροχή δυνατότητας ένταξης στις νέες ρυθμίσεις και στους καταναλωτές, οι οποίοι ήδη έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους με όρους λιγότερο ευνοϊκούς.
• Μικρότερη προκαταβολή και περισσότερες δόσεις σε πελάτες που έχουν επιδείξει μη ορθή συμβατικά συμπεριφορά, στους οποίους παρέχεται η ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των σχέσεων τους με την Επιχείρηση.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ
• Δημιουργία Νέου Εταιρικού Τιμολόγιου
Η ΔΕΗ σχεδίασε ένα νέο τιμολογιακό προϊόν με την ονομασία «Εταιρικό Τιμολόγιο – Corporate» με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χρεώσεις που προσφέρεται σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και Ομίλους που έχουν πανελλαδικά πολλά και διαφορετικά σημεία εξυπηρέτησης των πελατών τους.
• Πελάτες Μέσης Τάσης
Επέκταση των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμολογίων ΒΜ1 και ΒΜ2 που αφορούν μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με ετήσιες καταναλώσεις ανά παροχή άνω των 13GWh και στις παροχές με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 10GWh και μείωση των υπόλοιπων τιμολογίων ΒΓ,ΒΥ και ΒΧ.
• Πελάτες Χαμηλής Τάσης
Μετά την ουσιαστική μείωση τον Ιούλιο του 2014 του τιμολογίου Γ21 που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους, όπως, εμπορικά καταστήματα, εργαστήρια, μικρομεσαίες βιοτεχνίες, , κτίρια γραφείων, μειώνεται σήμερα και το τιμολόγιο Γ22 για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες με ισχύ μεγαλύτερη από 25KVA.
Το νέο «Εταιρικό Τιμολόγιο – Corporate» θα διατίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 ενώ οι μειώσεις στα τιμολόγια Μέσης και Χαμηλής Τάσης θα εφαρμοστούν από την 1η Οκτωβρίου 2015.
• Επιβράβευση Συνεπών Πελατών
Η ΔΕΗ επιστρέφει στους συνεπείς οικιακούς πελάτες, το διπλάσιο της αξίας της πάγιας χρέωσης σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό για το έτος 2016, δηλαδή σε όσους έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς του έτους 2015. Με αυτόν τον τρόπο η Επιχείρηση επιστρέφει περίπου €30.000.000, στους συνεπείς καταναλωτές της.
Γενικά η ΔΕΗ με τη νέα εμπορική και τιμολογιακή της πολιτική, επιστρέφει συνολικά πάνω από €80.000.000 στους πελάτες της, επιβραβεύοντας τους συνεπείς οικιακούς καταναλωτές και στηρίζοντας μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συμβάλλουν στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.