ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι επόμενες δράσεις – ενέργειες του Δικτύου Αδελφοποιημένων πόλεων

Το Επιμελητήριο της Κέρκυρας θα αναλάβει τον επόμενο μήνα τον συντονισμό του Δικτύου των Επιμελητηρίων των Αδελφοποιημένων πόλεων της Ελλάδας με την πόλη της Πάφου, ενώ τέλη Ιουνίου θα παραδώσει την «σκυτάλη» το Επιμελητήριο Χανίων το οποίο έχει τον συντονισμό για το Α’ εξάμηνο του 2015 και πραγματοποίησε ως γνωστόν προ ημερών στα Χανιά την 4η συνεδρίαση του Δικτύου. Το ΕΒΕΧ γνωστοποιεί στα μέλη του ότι κατά την διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες και δράσεις :

• Η ίδρυση μη κερδοσκοπικής εταιρείας στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα μέλη του δικτύου (Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Πάφου, Χανίων, Λέσβου, Φθιώτιδας, Κέρκυρας, Πρέβεζας και το Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης).
• Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δικτύου θα είναι οι εκάστοτε Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Χανίων και Πάφου αντίστοιχα.
• Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασιών μεταξύ των μελών του δικτύου όσον αφορά κοινές δραστηριότητες στην προώθηση τοπικών προϊόντων κάθε περιοχής. Παράλληλα, αποφασίστηκε συμμετοχή στα παρακάτω ευρωπαϊκά προγράμματα:

-Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020, η υποβολή πρότασης για καινοτόμο δίκτυο προώθησης της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
-Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου 2014 – 2020, υποβολή πρότασης για την ανάπτυξη κοινού δικτύου συνεργασίας προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών.

Η Επόμενη συνεδρία του Δικτύου θα γίνει το Β’ εξάμηνο του 2015 στην Κέρκυρα.