ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ ζητά ρύθμιση με πολλές δόσεις για τις επιχειρήσεις που οφείλουν στη ΔΕΗ

Συνολική ρύθμιση για τις επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους προς τη ΔΕΗ ζητά με επιστολή του από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Γιάννης Μαργαρώνης.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ «με κάθε μέσο πρέπει να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν και να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε πολλές δόσεις ακολουθώντας το πλαίσιο ρυθμίσεων του Δημοσίου».

Αναλυτικά ο κ. Μαργαρώνης αναφέρει:

Προς
• Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης – Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Λαφαζάνη
• Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιωτάκη Μανόλη
Κοινοποίηση
• κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Σταθάκη
• Γ.Γ. Εμπορίου
• Κ.Ε.Ε.Ε.
• Επιμελητήρια της Χώρας

Θέμα : Ρύθμιση οφειλών Επιχειρήσεων από τη ΔΕΗ

Κατόπιν αιτημάτων των μελών μας για την αναγκαιότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ, πέραν των καθοριζομένων από την επιχείρηση πλαισίων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, υπάρχει αναγκαιότητα εξέτασης ορισμένων αιτημάτων κατά περίπτωση ώστε να δοθεί μια συνολική ρύθμιση σε επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους.
Και τούτο γιατί, στην πραγματικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε μέσο ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις αυτές για να λειτουργήσουν αλλά και για να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, σε όσο το δυνατόν περισσότερες δόσεις ακολουθώντας το πλαίσιο ρυθμίσεων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων προς τους οφειλέτες τους. Σας ενημερώνουμε ότι την τελευταία πενταετία έχουν κλείσει περισσότερες από οκτακόσιες (800) βιοτεχνίες στο Ν. Χανίων.

Κύριε Υπουργέ,
Περισώστε ότι μπορείτε από την παραπαίουσα Ελληνική Βιοτεχνία.