ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μέσω Διακρατικής συνεργασίας | Στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Παρουσίαση δικτύωσης και καλών πρακτικών στα Χανιά

Στο πλαίσιο υλοποίησης Διακρατικής συνεργασίας για την τοπική δράση κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων, πραγματοποιήθηκε στα Χανιά συνάντηση δικτύωσης και καλών πρακτικών μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Χανιά Απασχόληση» και του διακρατικού εταίρου από την Γερμανία.
Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της συνάντησης που έγινε στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου, η κρατική αρωγή στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προκειμένου αυτές να ενταχθούν στην αγορά εργασίας είναι απαραίτητη σύμφωνα με την εμπειρία προηγμένων χωρών της Ευρώπης, την οποία μετέφεραν τα στελέχη του Γερμανικού εταίρου Entwicklungspartnerschaft Allgäu – Oberland, κ.κ. Margit Eusslen, Regina Lorenz και Martin Michl που εργάζονται σε προγράμματα που υλοποιούνται στο Μόναχο για την ένταξη στην αγορά εργασίας, γυναικών με παιδιά.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ (εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Χανιά – Απασχόληση») κ. Γιάννης Μαργαρώνης αναφέρθηκε στη σκοπιμότητα της δράσης, στα εργαλεία υλοποίησης της διακρατικής συνεργασίας και στις προβλεπόμενες διακρατικές δραστηριότητες επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η Δράση 3 – Διακρατική Συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης που περιγράφονται στην Πράξη. Αφορά την υλοποίηση της Συμφωνίας Διακρατικής Συνεργασίας «CHANIA WAYS OF EMPLOYMENT» μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και του διακρατικού εταίρου Enticklungspartnerschaft Allgau – Oberland .
Η σκοπιμότητα της δράσης είπε, είναι να μεταφερθούν τεχνογνωσία και ορθές πρακτικές από τους εμπειρογνώμονες που διαθέτει ο διακρατικός εταίρος έτσι ώστε, να αποτελέσουν κτήμα τόσο της οικίας Πράξης όσο και να μείνουν ως παρακαταθήκη στους συμμετέχοντες φορείς.
Τα κύρια εργαλεία υλοποίησης της διακρατικής συνεργασίας είναι η οργάνωση μιας επίσκεψης μελέτης – εργαστηρίου για 5 ημέρες, το οποίο θα οργανωθεί από κοινού με τους διακρατικούς εταίρους, και η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του διακρατικού εταίρου σε workshops που θα υλοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης. Κατά την εξέλιξη του έργου προβλέπονται συναντήσεις στελεχών και διαρκής αξιολόγηση (on going) με συγκεκριμένους δείκτες.
Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες διακρατικές δραστηριότητες είπε ο κ. Μαργαρώνης είναι:
Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, μέσω της υλοποίησης study visits, όπου θα συμμετέχουν, στελέχη των εταίρων, ωφελούμενοι και εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του Δικτύου.
Η δραστηριότητα αυτή ανέφερε, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 24/3/2015 – 27/3/2015, όπου αποστολή από τα Χανιά με την παραπάνω σύνθεση, βρέθηκε στο Μόναχο. Εκεί παρουσιάστηκε από τον κάθε φορέα του διακρατικού εταίρου, το περίγραμμα των δραστηριοτήτων του, τα προγράμματα που υλοποιούν καθώς και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Η επίσκεψη μελέτης έδωσε πολλά σε όλους τους συμμετέχοντες (ωφελούμενους του προγράμματος, στελέχη των επιχειρήσεων του δικτύου) τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας υλοποίησης προγραμμάτων για την επανένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όσο και σε επίπεδο επαφής με ένα μοντέλο στοχο-προσηλωμένο στον άνεργο και την αποκατάστασή του ως ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου.
Εξαγωγή νέων καινοτόμων προσεγγίσεων, μέσω της παρουσίασης και «εκπαίδευσης» των διακρατικών Εταίρων στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία των Learning Networks.
Η μέθοδος του «δικτύου μάθηση» είπε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ, είναι μια καινοτομία που ανέπτυξε εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν προβλήματα και προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την λειτουργία τους μέσα στην αγορά.
Σε αυτή την παρουσίαση αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι αποτελεί μια βέλτιστη πρακτική την οποία μέσω της παρούσας συνεργασίας εξάγουμε μέσω στους διακρατικούς μας εταίρους.
•Οργανωμένη μάθηση, μέσω της πρόσκλησης εμπειρογνωμόνων του διακρατικού εταίρου.
Ανάπτυξη συνεργασιών των επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με επιχειρήσεις από την περιοχή του διακρατικού εταίρου.
Φιλοδοξία του έργου που υλοποιούμε κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Μαργαρώνης είναι η δικτύωση μεταξύ των υπό σύσταση εταιρειών που δημιουργούνται από τους ωφελούμενους του προγράμματος με εταιρείες από την ευρύτερη περιοχή του Μονάχου. Αν η συνεργασία μας καταφέρει να απλωθεί μέχρι το σημείο αυτό θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις και των δύο περιφερειών».
Από τα στελέχη του Γερμανικού εταίρου, η κ. Regina Lorentz FRAU UND BERUF μίλησε για την κοινωνική οικονομία ως επιχειρηματική πρωτοβουλία, τα προβλήματα στασιμότητας αλλά και τις αποδεδειγμένα αποτελεσματικές μεθόδους για την ανάπτυξή της.
Η κ. Margit Ensslen που έχει ειδίκευση στην διαχείριση του αστικού χώρου, αναφέρθηκε στα προγράμματα απασχόλησης και στην διαχείριση της εργασιακής ζωής και ο κ. Martin Michl παρουσίασε το ιστορικό ανάπτυξης της κοινωφελούς εταιρείας του δήμου του Landsberg ως επικεφαλής του τμήματος κατασκευής και λειτουργίας της εταιρείας παροχής ύδατος του δήμου του Landsberg.