ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για επιχειρησιακά προγράμματα στο ΕΒΕΧ | 377 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στα Χανιά

Με στόχο την παροχή χρήσιμων οδηγιών για τους δικαιούχους δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γυναικεία επιχειρηματικότητα, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου.
Την ενημέρωση έκαναν τα στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης κ.κ. Α. Φραγκάκης, Γ. Κτιστάκης και Γ. Τερζάκης ενώ την εκδήλωση διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Χανίων η Περιφέρεια Κρήτης και η Αναπτυξιακή Κρήτης – εταίρος του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ».
«Τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος» Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, το ένα πρόγραμμα που αναλύθηκε και «Παράταση της ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων για την ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό απροβλέπτων, το δεύτερο.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στους σκοπούςDSCF1990 των προγραμμάτων λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής:
«Σκοπός του Προγράμματος ΠΕΠ – Ενίσχυση ΜΜΕ είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον τις τεχνολογίες πληροφορικής, η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης, με τη συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας, την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» της περιφέρειας Κρήτης.
Για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας » ο κ. Μαργαρώνης ανέφερε ότι αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.
Η παρέμβαση, υπογράμμισε, εστιάζεται καταρχήν στην άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και στη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων μετριασμού των συνεπειών της κρίσης σε τομεακό και τοπικό επίπεδο.
DSCF1996Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει: • την προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης, • την αντιστροφή του φαινομένου της ανεργίας, • τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών ομάδων, • τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσμενών δημογραφικών τάσεων και • την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων του πληττόμενου ανθρώπινου δυναμικού.
Για το μεν πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ, έχουν ενταχθεί στον νομό Χανίων 300 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 41.022.616,69 εκατομμυρίων ευρώ και δημόσιας δαπάνης 20.160.044,48 εκατομμυρίων ευρώ.
Για το δεύτερο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί στο νομό μας 77 γυναίκες με συνολικό προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη: 2.403.498,36 εκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά, είπε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μαργαρώνης, και για τα δύο προγράμματα στον νομό μας έχουν ενταχθεί 377 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 43.426.114 εκατομμύρια ευρώ και συνολική δημόσια δαπάνη 22.563.542 εκατομμύρια ευρώ.