ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Χανίων στο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τεχνών στη Λιθουανία

Προ ημερών πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τεχνών της πόλης Vilnius στη Λιθουανία συνάντηση συνεργάτη της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Χανίων με τα στελέχη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων κ. Rasa Milinavičiūtė και κ. Marijus Muralis, λόγω ασθένειας της Διευθύντριας του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων κ. Irena Jasiukevičiūtė.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με τις παρεχόμενες από το Επιμελητήριο του Vilnius υπηρεσίες προς τα μέλη του, τη διάρθρωσή του, καθώς και το ενδεχόμενο μιας στενότερης συνεργασίας των δύο Επιμελητηρίων στην κατάθεση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη διοργάνωση εκθέσεων. Επίσης, έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο αδελφοποίησης μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων για τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων και προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου των δύο περιοχών.
Να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο του Vilnius καλύπτει μια περιοχή τριών (3) πόλεων (Vilnius, Alytus, Ukmergė) σε εννέα (9) περιφέρειες (περίπου το 23% της εδαφικής περιοχής της Λιθουανίας). Αυτή τη στιγμή αριθμεί περί τα 400 εγγεγραμμένα μέλη σε σύνολο 36.000 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Πρόκειται κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στο Επιμελητήριο λειτουργούν τέσσερα (4) διακριτά τμήματα: Διεθνών Σχέσεων, Νομικό, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης.
Λόγω της ιδιωτικής φύσης του Επιμελητηρίου, η συνδρομή είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Κυμαίνεται από €35 έως €2.085 και εξαρτάται από τον τύπο και τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί μία επιχείρηση. Επίσης, υπάρχει ένα τέλος εγγραφής στο Επιμελητήριο (πληρώνεται δηλαδή άπαξ), και κυμαίνεται από €35 έως €70.
Οι υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο στα μέλη του, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
 έκδοση εγγράφων
 παροχή νομικών συμβουλών
 ενημέρωση για επιχειρηματικές ευκαιρίες
 συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
 τεχνικές αυτοαξιολόγησης για προσωπικές δεξιότητες
 επαγγελματική εκπαίδευση
 βεβαίωση αδειοδότησης οδηγών ταξί
 newsletter
 βοήθεια για ενοικίαση χώρων και εξοπλισμού
Όλες οι υπηρεσίες είναι κοστολογημένες, δεν παρέχονται δηλαδή δωρεάν. Χρήση των παραπάνω υπηρεσιών μπορούν να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής, όμως για τις επιχειρήσεις-μέλη υπάρχει διαφορετικό (μειωμένο) τιμολόγιο.
Να σημειωθεί ότι τα στελέχη των δύο Επιμελητηρίων συμφώνησαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω συνεργασία πάνω σε θέματα τουρισμού, προώθησης προϊόντων, κ.ά.