ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση προς τους υπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με τον τελευταίο νόμο 4305/2014 θεσπίζεται ένα ευνοϊκό και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών είναι η πιστοποιημένη καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του μηνός Σεπτεμβρίου 2014.
Αντίστοιχα, καθώς το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών ασκείται έως τις 31/3/2015, απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής αποτελεί η συνεπής και εμπρόθεσμη καταβολής των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών.

Οι βασικοί όροι της νέας ρύθμισης είναι οι εξής:
Α. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 15.000 €:
Ρύθμιση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης πρόσθετων τελών 20%.
Β. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 1.000.000 €:
• Εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής με διαγραφή των πρόσθετων τελών.
• Ρύθμιση της οφειλής σε 12 έως 72 δόσεις με έκπτωση από 90% έως 30%, επί των πρόσθετων τελών, αναλόγως του αριθμού των δόσεων που επιλέγονται.
Γ. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές άνω του 1.000.000€:
Υπό tov όρο της ένταξης στη ρύθμιση του v.4152/13 όλου του υπόλοιπου ποσού οφειλης, δύναται να ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-72 δόσεων τμημα οφειλης 1.000.000€
Η σχετικη αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31/3/2015.
Δ. Για οφειλέτες ενταγμένους σε εξυπηρετούμενα υφιστάμενα σχήματα ρυθμίσεων:
• Με αίτηση που θα υποβληθεί έως τις 31/3/2015, μπορούν να υπαχθούν για οφειλές έως 1.000.000€ η για τμημα οφειλης έως 1.000.000€ στη νέα ρύθμιση των 12-72 δόσεων, και μέχρι 100 δόσεων για κύρια οφειλη έως 15.000€
ή
• Οι ηδη ενταγμένοι στη ρύθμιση της «Νέας Αρχης» μπορούν να παραμείνουν στη ρύθμιση απολαμβάνοντας τα πρόσθετα ευεργετηματα που παρέχει ο νέος νόμος (επιπλέον έκπτωση 20% επί των προσαυξησεων κλπ και αναδρομικός υπολογισμός επιτοκίου 4,56%)
Οι αιτησεις για την υπαγωγη στη νέα ρύθμιση θα υποβάλλονται από 10/11/2014 στα Περιφερειακά ΚΕΑΟ (Α’ και Β’ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) και στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Εντός των προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.qr) εφαρμογη, που θα επιτρέπει στον ίδιο τον οφειλέτη να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλης με χρηση εναλλακτικών επιλογών, είτε εφάπαξ καταβολης η επιλογης 12, 24, 36, 48, 60, 72 η και 100 μηνιαίων δόσεων.
Η προθεσμία υποβολης αίτησης υπαγωγης στο νέο σχημα ρύθμισης ληγει στις 31/3/2015. (Τελευταία ημέρα υποβολης αιτησεων η 31/3/2015).
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλεί το σύνολο των οφειλετών να αξιοποιησουν τις δυνατότητες διακανονισμού οφειλών που παρέχει ο νέος νόμος.
Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στα ανωτέρω σχηματα ρύθμισης και τηρούν του όρους αυτών, αναστέλλεται η ληψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικης ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό η ποσοστό).
Παράλληλα ενημερώνει τους οφειλέτες ότι μετά την εκπνοη της προθεσμίας υπαγωγης σε αυτη τη ρύθμιση (31/3/2015) δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα διακανονισμού με αυτούς τους όρους.
Από την 1/4/2015 θα ισχύει και πάλι ως μοναδική επιλογή η ρύθμιση οφειλών της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθμισης».