ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη και Στρατηγική μικρο-μεσαίων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Χανίων, διοργανώνει Εσπερίδα με θέμα

«Ανάπτυξη και Στρατηγική μικρο-μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων».

Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 4, 4ος όροφος) την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, από 17:00 – 21:30 και έχει ελεύθερη είσοδο.
Η Εσπερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LEONARDO STRAT – Training «Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβούλων και εργαλείων για μια κοινή στρατηγική στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις», στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και της 4ήμερης Τεχνικής Συνάντησης των διακρατικών εταίρων που θα λάβει χώρα στα Χανιά από Δευτέρα 3 έως Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, συνεταιρισμούς, στελέχη και φορείς που εμπλέκονται στην αγροτική παραγωγή ή στον σχεδιασμό – στρατηγική για την ανάπτυξη-ενίσχυση του αγροτικού τομέα.
Στόχος της Εσπερίδας είναι να ενημερώσει για τα οφέλη του στρατηγικού μάνατζμεντ στον αγροτικό τομέα, να παρουσιάσει την εφαρμογή της στρατηγικής διοίκησης στον αγροτικό τομέα της Γαλλίας και Δανίας και τις προσφερόμενες σε αυτές υπηρεσίες προς τους αγρότες, να ενημερώσει για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους αγρότες καθώς και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αντιπροσωπευτικών πιλοτικών περιπτώσεων εφαρμογής μεθοδολογιών και εργαλείων στρατηγικής διοίκησης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Κρήτη.

Εσπερίδα περιλαμβάνει τις ενότητες:
• H Ελληνική αγροτική παραγωγή και το πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης μετά το 2013.
• Στρατηγικό Μάνατζμεντ & εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ευρωπαϊκών χωρών.
• Εργαλεία και Μεθοδολογίες. Πιλοτική εφαρμογή Συμβουλευτικής στην Κρήτη.
Έχουν κληθεί να μιλήσουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Κρήτης, επιστήμονες, ερευνητές και σύμβουλοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων Ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, στο πλαίσιο της Εσπερίδας, μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης θα παρουσιάσουν την εφαρμογή μεθοδολογιών και εργαλείων συμβουλευτικής που εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε Μικρο-Μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Κρήτης.