ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εμπορική Αποστολή στη Σλοβακία

Εμπορική αποστολή στη Σλοβακία θα οργανώσει το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης TRAVA από 12-15 Σεπτεμβρίου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες στο Ε.Β.Ε.Χ. τηλ. 2821052329 κ. Παπαβασιλείου.