ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση

Το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του.
 
Η επικοινωνία με τις επιχειρήσεις γίνεται τηλεφωνικά, με τη χρήση των τηλεφωνικών αριθμών  που έχει στη διάθεση του το Επιμελητήριο.
 
Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.