ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρωτοβουλία “Κρητικά χέρια” από τα Επιμελητήρια της Κρήτης

Η πρωτοβουλία «Κρητικά χέρια» είναι μια πρόταση ανάληψης δράσης από τα 4 Επιμελητήρια της Κρήτης, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για:

· την ταυτοποίηση

· τη διαφοροποίηση
· την ανάδειξη και
· την κατοχύρωση της τοπικής παραγωγής.

Περιλαμβάνει τη διαδικασία ταυτοποίησης προϊόντων, εκτός του τομέα των τροφίμων, που κατασκευάζονται στην Κρήτη και κυρίως τον έλεγχο, πιστοποίηση, διαχωρισμό, σήμανσή και την ουσιαστική προώθηση τους μέσα από ένα κοινό brand που θα πιστοποιεί ότι είναι αυθεντικά κρητικά προϊόντα.

Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης και ελέγχου της απονομής και κατοχής του σήματος, εντός του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και απόδοσης και ταυτοποίησης σημάτων.

Η πρωτοβουλία «Κρητικά χέρια» έχει στόχο να προωθήσει προϊόντα της αυθεντικής κρητικής λαϊκής τέχνης που έχουν δημιουργηθεί στην Κρήτη αποκλειστικά από καλλιτέχνες συνεχιστές της κρητικής λαϊκής παράδοσης.

Η σφραγίδα υποδεικνύει ότι το προϊόν πάνω στο οποίο εμφανίζεται έχει κατασκευαστεί στην Κρήτης από κατοίκους του νησιού.
Επιλέξιμες για την κατοχή και χρήση της σφραγίδας και άρα δικαίωμα συμμετοχής στα «Κρητικά χέρια» είναι οι επιχειρήσεις που αθροιστικά πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

· Το σύνολο της παραγωγής τους έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη
Οι επιχειρήσεις – κατασκευαστές είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα τοπικά Επιμελητήρια της Κρήτης

· Εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση άτομο ως υπεύθυνος διαχείρισης του σήματος έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ειδικό σεμινάριο και έχει λάβει σχετική πιστοποίηση σχετικά με τη διαχείριση του σήματος στην επιχείρηση.

Για να συμμετάσχει μια επιχείρηση στα «Κρητικά χέρια» θα πρέπει:
Να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (αποστέλλεται από το Επιμελητήριο Χανίων epimel@chania-cci.gr  – τηλ. 28210-52329).
· Να προσκομίσει λεπτομερή κατάλογο με τα ονόματα και τις αντίστοιχες ψηφιακές φωτογραφίες των αντικειμένων για τα οποία αιτείται πιστοποίηση.
· Να γνωμοδοτήσει θετικά η διαρκής επιτροπή διαχείρισης και ελέγχου για την συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες: Επιμελητήριο Χανίων epimel@chania-cci.gr – τηλ. 28210-52329