ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΒΕΧ – ΤΕΙ Κρήτης

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν Επιμελητήριο Χανίων και ΤΕΙ Κρήτης με προγραμματικούς άξονες συνεργασίας την εκπαίδευση – κατάρτιση, την έρευνα, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την επιχειρηματική ενημέρωση.
Ο άξονας εκπαίδευση – κατάρτιση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση, προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης για επιχειρηματίες, εργαζόμενους και ανέργους, επιμορφωτικών ημερίδων / workshops, εργαλείων και υλικού εκπαίδευσης / κατάρτισης που θα διαχυθεί μέσα από διάφορα κανάλια επικοινωνίας, όπως το Internet.
Έρευνα: Περιλαμβάνει τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμοσμένων ερευνών σε θέματα τοπικού / περιφερειακού ενδιαφέροντος.
Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες: Από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κλαδικών, τοπικών, περιφερειακών αναπτυξιακών μελετών, εκπόνηση προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνδιοργάνωση και υλοποίηση πρωτοβουλιών τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας, όπως μηχανισμοί προώθησης στην απασχόληση, βραβεύσεις επιχειρηματιών, μεταφορά τεχνογνωσίας από επιτυχημένα παραδείγματα, κ.α.
Επιχειρηματική Ενημέρωση: Από κοινού δημιουργία ενημερωτικού υλικού σχετικά με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, το οποίο θα προωθείται μέσω των καναλιών επικοινωνίας του Επιμελητηρίου και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του πρωτοκόλλου συνεργασίας πατήστε ΕΔΩ.