ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από το ΕΒΕΧ νέος κύκλος σεμιναρίων

Το Επιμελητήριο Χανίων στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της σχέσης του με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία, εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μια πρώτη δράση της συνεργασίας αυτής, είναι η διοργάνωση ενός κύκλου σεμιναρίων με αντικείμενο την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. Αποδέκτες, μέλη του Επιμελητηρίου, επαγγελματίες, φοιτητές, αλλά και νέοι των Χανίων με επιχειρηματικές ανησυχίες.
Το πρώτο σεμινάριο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, με εισηγητές τους υποψήφιους διδάκτορες του Πολυτεχνείου Κρήτης Παναγιώτη Μανωλιτζά και Δημήτριο Νίκλη και θέμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

Στόχος της διάλεξης είναι η παρουσίαση και η ανάλυση ενός επιχειρηματικού σχεδίου σε ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσω της ανάλυσης, οι ιδιοκτήτες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησής τους, την κατάσταση της αγοράς, τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης, τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, την χάραξη στρατηγικής, την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών καθώς και την λήψη αποφάσεων.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 18:30, στην αίθουσα του 4ου ορόφου του ΕΒΕΧ, ενώ αναμένεται να διαρκέσει περίπου 2 ώρες.
Άλλα θέματα που θα πραγματεύονται τα σεμινάρια που θα ακολουθήσουν είναι τα εξής:
• Προστασία Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (πατέντες)
• Παρουσία μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο
• Πράσινη Επιχειρηματικότητα
• Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
• Διαδικασίες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων
• CRM – Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
• Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
• Εξαγωγές & προώθηση προϊόντων στις ξένες αγορές
Ομιλητές των σεμιναρίων θα είναι έμπειρα στελέχη του χώρου, αλλά και νέοι επιχειρηματίες, ενώ θα επιδιωχθεί και η συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων που θα αναφερθούν στο «επιχειρείν» εν μέσω κρίσης και θα «αποκαλύψουν» τα μυστικά της επιτυχίας τους.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται απογεύματα Δευτέρας ή Τετάρτης προκειμένου να διευκολυνθεί και η συμμετοχή επαγγελματιών.
Λεπτομέρειες για το κάθε σεμινάριο θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χανίων, αλλά και της ΜΚΕ, στις κάτωθι διευθύνσεις:
http://www.chania-cci.gr
http://www.tuc.gr/2136.html
Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν και ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Για την καλύτερη οργάνωση κάθε σεμιναρίου, δηλώστε τη συμμετοχή σας επισκεπτόμενοι τις παραπάνω ιστοσελίδες. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν εναλλακτικά να τηλεφωνήσουν στα τηλέφωνα 28210 52329 (Επιμελητήριο/ κ. Βασίλης Φόρτσας) και 28210 37709 (ΜΚΕ/ κα. Νίκη Μπανανή).
Η προεγγραφή ενός ατόμου ισχύει για το επικείμενο σεμινάριο και όχι για όλη τη σειρά σεμιναρίων. Για την παρακολούθηση περισσότερων σεμιναρίων θα πρέπει να γίνονται ισάριθμες προεγγραφές.
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης», ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.