ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η «Atradius» θα παρουσιάσει τα προϊόντα της στο ΕΒΕΧ

Η παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας «Atradius» (managing risk – enabling trade) είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα με την συνεργασία του Επιμελητηρίου Χανίων σε αίθουσα του φορέα.
Τα προϊόντα της Atradius αφορούν την ασφάλιση της επί πιστώσει πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει αναφορά και στις διεθνείς και εγχώριες τάσεις της αγοράς.

Χαρακτηριστικά η εταιρεία αναφέρει μεταξύ άλλων στο φυλλάδιο της :
«Ποιον κίνδυνο καλύπτει η Ασφάλιση Πιστώσεων;
Τον κίνδυνο μη πληρωμής των απαιτήσεών σας από οφειλέτες στους οποίους χορηγήσατε βραχυπρόθεσμες πιστώσεις, μετά από πώληση εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών, εξαιτίας αφερεγγυότητας (πτώχευση – καθυστέρηση πληρωμής)
Ποιους οφειλέτες καλύπτει η ασφάλιση αυτή;
Όλους τους οφειλέτες σας, είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.
Υπάρχουν οφειλέτες που εξαιρούνται της ασφάλισης;
Από την ασφάλιση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις, των εταιρειών και των φορέων του Δημοσίου που υπάγονται στα διοικητικά δικαστήρια και των ιδιωτών (λιανική πώληση)
Πως λειτουργεί η Ασφάλιση Πιστώσεων;
Οι οφειλέτες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:
Μη κατονομαζόμενοι οφειλέτες, με όριο πίστωσης μεγαλύτερο από το προκαθορισμένο στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ποσό. Η κατηγορία αυτή των οφειλετών ασφαλίζεται αυτόματα και χωρίς τη γνωστοποίησή τους σε εμάς, αρκεί να μην έχουν δυσμενή οικονομικά στοιχεία με βάση το ληφθέν, από εσάς, δελτίο οικονομικών πληροφοριών.
Κατονομαζόμενοι οφειλέτες, με όριο πίστωσης μεγαλύτερο από το προκαθορισμένο στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ποσό. Το πιστωτικό όριο καθορίζεται ειδικά για κάθε έναν οφειλέτη και εξαρτάται από τις εμπορικές ανάγκες σας και από τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και αξιολογούμε για την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά του.
Η Μέγιστη Περίοδος Πίστωσης καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, είναι κοινή για όλους του οφειλέτες και ο καθορισμός της διάρκειάς της εξαρτάται από τις ανάγκες της πιστωτικής και της εμπορικής πολιτικής σας. Η Μέγιστη Περίοδος Πίστωσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά τη διάρκεια της Μέγιστης Περιόδου Παράτασης, χωρίς να απαιτείται η ενημέρωση ή έγκριση της Atradius.
Τι κάνετε σε περίπτωση ανείσπρακτης απαίτησης;
Όταν μια απαίτηση δεν εξοφληθεί κατά το ληξιπρόθεσμό της, έχετε στη διάθεσή σας την περίοδο παράτασης για να προσπαθήσετε να εισπράξετε (είθισται η περίοδος παράτασης να είναι 30 ημέρες).
Μετά το πέρας της περιόδου παράτασης και μέσα στις επόμενες 30 ημέρες (περίοδος χάριτος), οφείλετε να μας υποβάλλεται Δήλωση Μη Πληρωμής και να μας προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να αναλάβουμε τη διεκδίκηση της απαίτησης».