ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση πρόσκλησης ενδιαφέροντος – ΤΟΠΣΑ ΚΥΔΩΝ

Πρόσκληση

για τη συμμετοχή ωφελουμένων στη πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση ΚΥΔΩΝ Δρόμοι Απασχόλησης», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ Απασχόληση», η οποία εντάσσεται στην Δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ.