ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η διοίκηση του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ Χανίων για την πορεία του έργου

Με αφορμή δημοσιεύματα που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την πρόοδο και εξέλιξη της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων, η Διοίκηση του φορέα υλοποίησης του έργου (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε) ενημερώνει υπεύθυνα την επιχειρηματική κοινότητα, τους πολίτες και τους φορείς των Χανίων και της Κρήτης για τα παρακάτω :
Η εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε», συστάθηκε το 2010, ως Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, με σκοπό την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου Χανίων, εκτάσεως 500 στρ. περίπου και είναι ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος Φορέας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.

Κατά το χρονικό διάστημα 2010-2013 επεδίωξε με όλα τα νόμιμα μέσα και παρά τις συνήθεις έως ακραίες καθυστερήσεις της Δημόσιας Διοίκησης, έλαβε όλες τις αναγκαίες προεγκρίσεις και εκπόνησε όλες τις αναγκαίες τεχνικές και οικονομικές μελέτες που αποτελούν προαπαιτούμενο για την έγκριση χωροθέτησης και ανάπτυξης του Πάρκου, μέσω μιας Κ.Υ.Α που εκδίδεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και ΥΠΕΚΑ.
Την 1-7-2013 κατέθεσε πλήρη φάκελο στα αρμόδια Υπουργεία και στις 17-7-2013, ο φάκελος εξετάστηκε, όπως επιβάλλει ο νόμος, από τη Μεικτή Επιτροπή των δύο Υπουργείων στο πόρισμα /Πρακτικό της οποίας σημειώνεται: «Από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων που υποβλήθηκαν διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με τα περιεχόμενα της ΚΥΑ Φ/Α.15/3/2226/170 (ΦΕΚ 583/Β/2012)». Η παραπάνω εξέλιξη συνιστά κορυφαία τυπική διαδικασία που ισοδυναμεί με τη θετική γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπουργείων.
Στον παρόντα χρόνο ο φάκελος του έργου εξετάζεται όσον αφορά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, ενώ ήδη έχει κατατεθεί και αναμένεται να εξεταστεί η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του έργου.
Η παραπάνω εξέλιξη είναι ανεξάρτητη από τη νόμιμη επιδίωξη του Φορέα να προσαρτήσει στην υπό ανάπτυξη επιφάνεια του Πάρκου και άλλες όμορες εκτάσεις με σκοπό την τεχνική και οικονομική βελτιστοποίηση του έργου. Την επιδίωξη αυτή δικαιούται και έχει θέσει μετ’ επιτάσεως ο Φορέας στις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και στην ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.
Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική υποστήριξη του έργου, η «ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε», αν και είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της αρμοδίως από το 2010, για την υπαγωγή του έργου στο ΕΣΠΑ, αυτό δεν κατέστη δυνατό καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν προέβη στην Προκήρυξη Μέτρου Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Πάρκων, παρ’ ότι το είχε προαναγγείλει, προετοιμάσει και δεσμευτεί γι’ αυτό.
O Φορέας παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και σε κάθε περίπτωση διαθέτει την ετοιμότητα και ωριμότητα υποβολής πρότασης, στη περίπτωση που προκηρυχθεί νέο μέτρο στο πλαίσιο πλέον της 5ης πλέον Προγραμματικής Περιόδου.
Μετά από αυτό, η ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε κατέθεσε αίτηση και πλήρη φάκελο στις 12-9-2013 στο ΤΑΑ Κρήτης για την υπαγωγή του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «JESSICA». Ο υπ’ όψιν φάκελος εξετάζεται αρμοδίως και υπάρχει βασίμως η πιθανότητα/δυνατότητα, η πρόταση του Φορέα να γίνει αποδεκτή και το έργο να τύχει της δανειακής χρηματοδότησης του Προγράμματος. Η ως άνω βασιμότητα στηρίζεται στο δεδομένο ότι το έργο είναι απολύτως συμβατό με το σύνολο των κανόνων που αποτελούν τα κριτήρια αξιολόγησης για την υπαγωγή έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα JESSICA.
Στο αμέσως προσεχές διάστημα η ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε προτίθεται να καλέσει σε ειδική εκδήλωση την Επιχειρηματική Κοινότητα και τους θεσμικούς εκπροσώπους της περιοχής των Χανίων με σκοπό την ανάλυση όλων των Επιχειρησιακών Παραμέτρων του Πάρκου και την ανταλλαγή απόψεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τελικών αποφάσεων εξέλιξης/υλοποίησης του έργου, προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου, του περιβάλλοντος, των πολιτών και της τοπικής οικονομίας.