ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από την Αναπτυξιακή Κρήτης (ΕΦΕΠΑΕ) | Τα αποτελέσματα των προτάσεων αξιολόγησης

Εντάσσονται 1464 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης ποσού 95 εκ. ευρώ, δημοσία δαπάνη, στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Συγκεκριμένα άμεσα εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 373 επιχειρήσεις της Κρήτης, ενώ υπό προϋποθέσεις θα γίνεται η ένταξη για τις υπόλοιπες 1091 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νησιού. Ειδικότερα για να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 22,5 εκ. ευρώ. Με την υπερδέσμευση του ποσού 72,642 εκ. ευρώ δίνεται η ευκαιρία υπό προϋποθέσεις ενίσχυσης-χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης (1091 επιχειρήσεις).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι:

H υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.

Για τα έργα αυτά ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 30.06.2015. Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 24 Μαΐου. Υποβλήθηκαν συνολικά 1719 προτάσεις.

 

Για να κατεβάσετε το αρχείο των αποτελεσμάτων πατήστε ΕΔΩ.