ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο της “ANUGA 2013”

«Θεσμοθέτηση από ΕΣΕΕ και Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε. του σήματος ποιότητας ελληνικής μεσογειακής γαστρονομίας στο εξωτερικό»

 

Στο πλαίσιο της μεγαλύτερης έκθεσης τροφίμων «ANUGA» για λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες εστίασης, ΕΣΕΕ και Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε στις 7 Οκτωβρίου 2013, σε ειδική εκδήλωση στην Κολωνία, θεσμοθέτησαν το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», το οποίο θα λαμβάνουν επιχειρήσεις του εξωτερικού, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες. Επιπλέον, στα πλαίσια της λειτουργίας του σήματος, συμφωνήθηκε να πραγματοποιείται ανά διετία διαγωνισμός για την βράβευση του πιο πρωτότυπου αλλά και του καλύτερου πιάτου ελληνικής μεσογειακής γαστρονομίας.

Η ΕΣΕΕ, από την πλευρά της, θα αναλάβει:
– Την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και καταναλωτών για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και τα οφέλη από την θεσμοθέτησή του για αυτές και την ελληνική οικονομία συνολικά.
– Την ανάπτυξη και ενημέρωση με περιεχόμενο δίγλωσσης (ελληνικά – αγγλικά) διαδικτυακής πύλης (portal), μέσω της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει πληροφόρηση για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», τις διαδικασίες λήψης του σήματος και άλλες χρηστικές πληροφορίες που αφορούν τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική γαστρονομία.
– Το σχεδιασμό και την παραγωγή του «Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και την κατοχύρωση ονόματος και σήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
– Την εκπαίδευση επαγγελματιών και στελεχών των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στην ετοιμασία εδεσμάτων με χρήση ελληνικών προϊόντων.
Από την άλλη πλευρά, ο Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε θα αναλάβει:
– Την ενημέρωση των επιχειρήσεων του εξωτερικού για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και τα οφέλη από την λήψη του.
– Την ετοιμασία και συλλογή του αναγκαίου υλικού για την διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων.
– Την συμβουλευτική διαδικασία ικανοποίησης των κριτηρίων λήψης σήματος από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
– Την απόδοση του σήματος στις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί.
Να υπενθυμίσουμε ότι 10 Μαρτίου 2013, η ΕΣΕΕ με τον «Σύνδεσμο Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Εξωτερικού» (Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε.) υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μελών αμφότερων των οργανώσεων, με την πραγματοποίηση μιας κοινής δράσης που θα στοχεύει:
– Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και
την τόνωση των εξαγωγών.
– Στη διεθνή προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών.
– Στη διεθνή προβολή της ελληνικής γαστρονομίας.
– Στην ενθάρρυνση των εστιατορίων σε διεθνές επίπεδο για προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα και συνταγές και στην τουριστική προβολή του τόπου προέλευσης των παραδοσιακών προϊόντων.
Η εν λόγω συνεργασία έχει ως στόχο την επέκταση των ελληνικών αγροτικών εξαγωγών της χώρας μας τόσο στους 45 κυριότερους εξαγωγικούς προορισμούς όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ, των Βαλκανίων και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.