ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο Επιμελητήριο Χανίων ενημέρωση για πρόγραμμα μαθητείας Αποφοίτων Τ.Ε.

<Για τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» ενημερώθηκαν χθες οι Διευθυντές ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Χανίων και οι Πρόεδροι των Επαγγελματικών Σωματείων του Νομού μας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χανίων.
Όπως αναφέρθηκε μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας έξι μηνών στον παραγωγικό τομέα σε νέους αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των τελευταίων 2 σχολικών ετών ή 3 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.
Το Πρόγραμμα αφορά σε αποφοίτους, Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ, Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑ και αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων – ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας και Εργαστηρίων Εδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού.
Την εσπερίδα διοργάνωσαν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Επιμελητήριο Χανίων.