ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ρυθμίσεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) δίνει τη δυνατότητα ρυθμίσεων των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ως εξής:

Α. Ρύθμιση Ν. 3863
Ρυθμίζει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, έχει έκπτωση 20% στα τέλη καθυστέρησης στο σενάριο των δόσεων ή 40% στα τέλη καθυστέρησης στην ολική εξόφληση του χρέους.
Η κάθε διμηνιαία δόση, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ορίζεται από 200 ευρώ και άνω και το ύψος των δόσεων φθάνει μέχρι τις 18 διμηνιαίες.
Για να υπαχθεί κάποιος ασφαλισμένος στη ρύθμιση αυτή καταβάλλει παράβολο ρύθμισης 50 ευρώ (για οφειλή μέχρι 50.000) ή 100 ευρώ (για οφειλή από 50.001 και άνω)

Β. Προσωρινή Ρύθμιση Ν. 3943
Ρυθμίζει οφειλές μέχρι και το 3ο δίμηνο του 2012 (οφειλές μέχρι και τον Ιούνιο του 2012).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί ασφαλισμένος σε αυτή τη ρύθμιση είναι να πληρώσει πρώτα τρία δίμηνα 4ο, 5ο , 6ο του 2012.
Αφού πληρώσει τα 3 δίμηνα, θα ρυθμίσει όλες τις παλιές του οφειλές με διμηνιαία δόση το 20% του ασφαλίστρου που καταβάλλει και η κάθε διμηνιαία δόση θα είναι από 150 ευρώ και άνω (ανάλογα με την κατηγορία του ασφαλισμένου). Αυτή η ρύθμιση λήγει τέλος του 2013 και για το υπόλοιπο του χρέους που απομένει οι ασφαλισμένοι θα προβούν σε καθεστώς ρύθμισης που θα ισχύει τότε.
Για τη ρύθμιση αυτή δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου ρύθμισης.