ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή Φορέων σε Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θεσμοθετήθηκε το 1997 με σκοπό να εδραιώσει και να συστηματοποιήσει την αναγκαία επικοινωνία του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα πάνω από 2.600 Φορείς έχουν συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας απασχολώντας πάνω από 5.400 φοιτητές για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης.

Στην Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις και Φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αντικείμενο απασχόλησης συναφές με αυτό των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα σπουδών του κάθε Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.uom.gr. Οι συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επίκαιρες γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ιδέες νέων και ικανών ανθρώπων χωρίς σημαντικό οικονομικό κόστος και να δημιουργήσουν υποδομές για τις μελλοντικές τους ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι φοιτητές όλων των Τμημάτων οι οποίοι
βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών ή επί πτυχίω μπορούν να ασκηθούν τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε όποια άλλη
πόλη της Ελλάδος επιθυμούν. Η Πρακτική Άσκηση για κάθε φοιτητή μπορεί να διαρκέσει από δύο έως έξι μήνες, είναι προαιρετική, και μπορεί να χρηματοδοτηθεί είτε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)
2007-2013, είτε από το Φορέα απασχόλησης σε περιόδους που δεν υλοποιείται κάποιο επιδοτούμενο Πρόγραμμα.
Το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς των ασκούμενων φοιτητών μηνιαίως (1% κατά κινδύνου ατυχήματος) και τη δήλωση των ενσήμων τους στο ΙΚΑ τριμηνιαίως.
Μας τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη που ο επιχειρηματικός κόσμος δείχνει εδώ και χρόνια στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιλέγοντας πολλές φορές να χρηματοδοτήσει με ιδίους πόρους την άσκησή τους.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Φορείς να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου ώστε να ενημερωθούν ενδελεχώς για τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης και να εξετάσουν την πιθανότητα συμμετοχής τους σε κάποιο από αυτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ