ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνοπτικός Οδηγός για το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων»

Βασικά σημεία του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας, των Επιχειρήσεων και των Εργαζόμενων τους, Μέσω Δράσεων Συμβουλευτικής και Κατάρτισης καθώς και Στήριξης της Απασχόλησης σε Περιοχές που Υφίστανται τις Συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης»

>> Συνοπτικός Οδηγός