ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 5 & 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Από την εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης στο Επιμελητήριο Χανίων διενεργήθηκαν επιτυχώς στις 5 & 6 Δεκεμβρίου 2011. Η εκλογική επιτροπή στις 9 Δεκεμβρίου προχώρησε στην ανακήρυξη των νεοεκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων.

Δείτε τα Πρακτικά:

>> Εκλογών για την ανάδειξη 31 μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων 5ης και 6ης Δεκεμβρίου 2011

>> Εκλογών για την ανακήρυξη νεοεκλεγέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων (τακτικών & επιλαχόντων) 5ης και 6ης Δεκεμβρίου 2011