ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα ανακοίνωση για τις εκλογές

Από την εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοίκησης στο Επιμελητήριο Χανίων θα διενεργηθούν την Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 1ος όροφος, από ώρα 08:00 έως 19:00.

Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους (Ο.Ε., ΕΕ, Ε.Π.Ε., Α.Ε. & ΣΥΝ.Π.Ε. κ.λ.π.) πρέπει να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους που θα ψηφίσουν στην εκλογική επιτροπή έως 25/11/2011. (Σχετικά έντυπα από το επιμελητήριο και από την ιστοσελίδα του επιμελητηρίου, www.chaniacci.gr)

Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα (προσωπικές – κεφαλαιουχικές εταιρείες και συνεταιρισμοί) πρέπει να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους ως εξής:

  1. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο ψήφους των ομόρρυθμων εταίρων τους που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (Για όσες έχουν πάνω από δύο μέλη)
  2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία. (Για όσες έχουν πάνω από δύο μέλη)
  3. Ανώνυμες εταιρείες τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
  5. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
  6. Συνεταιρισμοί, δύο ψήφους του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.
  7. Κοινωνίες – Κοινοπραξίες, δύο ψήφους των εκπρόσωπων τους που πρέπει να είναι μέλη της Κοινωνίας ή μέλη των ε/ων της Κοινοπραξίας.

Χανιά, 22-11-2011

Ο Πρόεδρος

Ευαγγελάτος Ιωάννης

Πρωτοδίκης Χανίων