ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναβολή Εκλογών στα Επιμελητήρια

Με τροπολογία στο Nόμο 3943/2011 , άρθρο 48, εδαφ. Β (ΦΕΚ 66/Α/31-3-2011), μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων της χώρας για το χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2011.

Η ακριβής ημερομηνία για το Επιμελητήριο Χανίων θα ορισθεί εγκαίρως από την αρμόδια εκλογική επιτροπή.