ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη Ελληνικών Εξαγωγών τo 2010

O Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) εξέδωσε Ενημερωτικό Σημείωμα αναφορικά με την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών, σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή – ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Τα στοιχεία αφορούν το 8μηνο Ιανουαρίου Αυγούστου 2010, καθώς και τον Αύγουστο 2010 και αναφέρονται αναλυτικά οι ελληνικές εξαγωγές κατά κλάδο και κατά χώρα.

>>Ενημερωτικό Σημείωμα Ελληνικών Εξαγωγών