ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων στο Πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νεες Συνθήκες”

Ξεκινά από 29/07/2010 έως 30/09/2010 η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”.Η δράση αυτή έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης.

Δικαιούχοι είναι οι εταιρείες όλων των κατηγοριών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καθώς και συνεταιρισμοί. Θα ωφεληθούν πάνω από 4.500 επιχειρήσεις.

Aφορά επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 εργαζόμενους και έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατ. Ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται:

  • Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων,
  • Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας,
  • Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
  • Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον,
  • Η ανάπτυξη της καινοτομίας,
  • Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και
  • Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης

Προϋπολογισμός: Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται από 40.000 έως 200.000 ευρώ

Ο οδηγός του προγράμματος και τα σχετικά έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=124