ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση προθεσμίας υποβολής στον Αναπτυξιακό Νόμο

Παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στα κίνητρα του Νόμου 3299/2004.

Με απόφαση της υπουργού Οικονομίας, κας. Λούκας Κατσέλη, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό νόμο, δεδομένου ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προετοιμασία του επενδυτικού φακέλου.

Η παράταση θα προωθηθεί προς ψήφιση στην Βουλή με σχετική τροπολογία από την ΥΠΟΙΑΝ, κυρία Λούκα Κατσέλη.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προβαίνει στην επανεξέταση των ρυθμίσεων του νόμου 3299/2004 και σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και μετά από σχετική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων βασικών κλάδων της οικονομίας θα προχωρήσει στη ριζική αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο στήριξης του νέου αναπτυξιακού προτύπου με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη.

Πηγή: www.kerdos.gr/default.aspx?id=1156530&nt=103